Ở chuyên mục trước, bạn đã được tìm hiểu cơ bản về FDA là gì và tại sao cần đọc về FDA trong quá trình Gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ chỉ cho chúng ta cách đăng ký FDA trong khi gửi thực phẩm đi Mỹ dễ dàng nhất.
 

1. Xác định Những người nào cần đăng kí FDA?
Nếu dùng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, điều trước hết là chúng ta cần chú ý Xác định Những đối tượng nào cần đăng kí FDA. Bởi vì Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ phải đăng ký với FDA. Chính Chính vì thế, chúng ta phải để ý đến điều này khi đăng kí dịch vụ.

2. Ghi nhớ một số Thông tin bắt buộc điền trong quá trình đăng kí FDA
Bạn nên ghi nhớ Mỗi bảng đăng ký phải cung cấp đủ những thông tin sau:

+ Các hạng mục thực phẩm được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng các thông tin đã gửi là chân thực, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
+ Tất cả các doanh nghiệp ngoài nước Mỹ cần chỉ định một đại diện ở Hoa Kì, là người sống hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh tại Mỹ và có mặt tại Mỹ để đăng ký.
+ Tất cả các thương hiệu mà  đơn vị sử dụng;
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và tổ chức quản lý (nếu có);
Sau khi ghi xong bảng đăng kí, bạn phải kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần để bảo đảm những thông tin đã ghi là không sai.

3. Báo cáo trong trường hợp có sự đổi khác so với hồ sơ đăng kí trước đó
trong trường hợp có sự thay đổi bất cứ vấn đề nào trong giấy đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã điền trước đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.